WOD

23/05/15

W parach, pojedynki!

5x, 90s pracy / 90s przerwy

7 wall ball 20/14 lbs
7 burpee

5x, 90s pracy / 90s przerwy

7 power clean 40/27,5 kg
7 shoulder-to-overhead 40/27,5 kg

5x, 90s pracy / 90s przerwy

7 pull up
7 ring dips