WOD

31/07/15

EMOM 20:

-5 strict pull up + 5 strict ring dips + 5 KB swing 36/28 kg
-5 power snatch @ 75%/65% ciężaru ciała
-15 burpee over the bar
-odpoczynek